Psikolojik Danışmanlık

Hastanın sorunlarını anlamak için harcanan sakin bir saat, endişelerin ortadan kalkmasında ve ses fonksiyonlarının iyileştirilmesinde son derece yararlı olacaktır.

-Brodnitz, 1924

İnsanlar sorunlarını çözmek için çoğunlukla ellerinden geleni denerler, ancak mevcut yöntemler başarısızlık gösterebilir. Bu durum genellikle hayal kırıklığı, umutsuzluk hissi, depresyon, kaygı bozukluğu, duygusal, davranışsal ve fiziksel sorunlara yol açar. Bu zamanlarda ilişkileriniz, günlük yaşamınız ve iş hayatınız olumsuz etkilendiğinde kendinize ve hastanızın kendini daha iyi hissedebilmesi için psikolojik destek mümkündür.

Konuşma, ses, yutma ve denge bozukluğu yaşayan hastalar ve aileleri çeşitli alanlarda zorluklarla karşılaşmaktadır. Öncelikle iletişim sorunları ile karşı karşıya kalırlar. Hasta yakınları hasta ile zorlu bir sürece girmekte ve hastanın yardımlarına bağımlı olduğu gerçeğiyle uğraşmak zorundadır. Hastaların ve yakınlarının günlük yaşamlarının çok sayıda zorlukla boğuştuğu tespit edilmiştir. Hastalar iletişim sorunlarından aileden çok daha fazla sıkıntı çekmektedir. İkincisi, hastalığa eşlik eden problemlerle ilgili sorunlardır.

Konuşma, ses, yutma ve denge bozukluğu hastalar ve yakınlarının yaşamında en sık görülen iletişim ve duygusal problemlerdir. Hasta ve yakınlarının beklentileri belirlenir. Terapiler bireysel ve grup terapileri olarak ihtiyaca göre belirlenir. Psikolojik terapiler, hasta için kaybedilen konuşmanın geri kazanılacağı üzerine odaklanır.

Bu süreç içinde konuşma kapasitesinin kaybedilmesinden kaynaklanan olumsuz duygu yaşantısı olumluya dönüştürülür. Hasta yakınları için, sürecin daha kolay atlatılması, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve problemler ile başetme mekanizmasının geliştirilmesi amacıyla psikolojik destek sağlanır. ‘Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum’ düşüncesiyle bilimsel ilkeler çerçevesinde psikoloji biliminin bilgi birikimine, kuram ve yöntemlerine dayanarak hizmet verilmektedir.

 

 

Uygulanan teknikler şunlardır:

 • Psikoanalitik Terapi: Düşünce davranışların bilinç altı unsurları ile bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi: Problemin kaynağının yanlış dşünce ve inançtan kaynaklandığını, bu yanlış düşünce ve inanç değiştiğinde duyguların da değişeceği üzerine odaklanır.
 • Duygu Odaklı Terapi: Duygunun farkına varılması, duygunun kabulü, ifadesi, düzenlenmesi ve dönüştürülmesini üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir.
 • Kantum Enerji Tekniği: Kuantum fiziğine dayanarak olaya bakış açısını ve duygu durumunu değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir.
 • EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği): Parmak uçlarıyla, bedendeki bazı akupunktur noktalarına vurulur ya da masaj yapılarak zihindeki sorunlara odaklanılır. Ruha ve bedene zarar veren bozuk enerjiyi dışarı atmayı amaçlayan bir terapi yöntemidir.
 • Gestalt Terapi: İnsanı ve çevreyi bir bütün olarak ele alır ve ruh sağlığını, kişi ile çevre arasındaki uyuma göre tanımlar. ‘Kişi, olmadığı bir insana dönüşmeye ne kadar çalışırsa, o denli aynı kalacaktır.’ Bakış açısına odaklanan bir terapi yöntemidir.
 • Hipnoterapi: Uyku ve uyanıklık arası bilinç ve bilinçaltına yönelik uygulanan terapi yöntemidir.
 • EMDR Terapisi: Göz hareketleri ile bilginin yeniden işlenmesi ve duyarsızlaştırma teorisine dayanan bir terapi yöntemidir.
 • Varoluşçu Terapi: ‘Şimdi ve burada’ kavramları üzerine odaklanan bir terapi yaklaşımıdır.
 • Şema Terapisi: Erken çocukluk döneminin yetişkinlik dönemine yansımalarına odaklanan terapi yöntemidir.
 • Oyun Terapisi: Çocukların ruh dünyasını oyun üzerinden düzenlenmesini amaçlayan terapi yöntemidir.
 • Aile Terapisi: Terapi sürecine anne, baba, çocuk ve eş gibi aile fertlerinin dahil olduğu bir terapi sürecidir.
 • Sanat Terapisi: Yazı, müzik, resim, drama gibi tekniklerden faydalanarak iyileşmeyi amaçlayan terapi yöntemidir.
 • Bütüncül Terapi: Çok sayıda psikoterapi yaklaşımını bir araya getiren terapi yöntemidir.